PASFon
Системата за автоматична телефонна информация PASFon
 

Основно предназначение:

Системата за автоматична телефонна информация се състои от 16 независими канала с общо управление, във всеки от които може да бъде записана речева информация или музика от различни видове източници с продължителност до 256 секунди (4 мин. 16 сек.). Предвидена е възможност да бъдат свързани няколко уредби с цел увеличаване броя на каналите без това да затруднява обслужването.

Системата се включва към съществуващата комутационна система по един от следните начини:

 • посредством релейни преносвачи (A , B и C проводници) с трансформаторен галванично разделен симетричен изход
 • посредством конвертиращи модули към абонатните линии на цифровите АТЦ
 • посредством цифров мултиплексор с E1 или ISDN интерфейси

Технически характеристики, индикатори и изисквания:

 • Системата се захранва с -60 V ± 20% през 6А външен автоматичен предпазител
 • Разположена е в стандартна 19” (инчова) кутия размер 2U (483 mm X 89 mm X 260 mm) за монтиране в стандартни шкафове или подходящи станоци с горе-указаните размери
 • Управлението се извършва със шест сензорни бутона изведени на лицевия панел
 • Течнокристален индикатор, на който се изписва избраната команда, номер на канал и информация за състоянието на канала
 • Светодиоден 12 разряден бар-граф индикатор, който показва нивото на входния сигнал при запис
 • Светоди с номера от 1 до 16, които показват състоянието на каналите в зависимост от това дали са в запис или възпроизвеждане
 • Светодиодна група с означения +5 V , +12 V , -5 V , -60 V показваща наличността на напреженията, които са необходими за захранване на уредбата
 • Работа в сухи закрити помещения в температурния диапазон 0 - 70°С, като не се изисква принудително охлаждане

Входове и изходи:

Всички входове и изходи са разположени на задния панел, както следва:

 • Вход POWER -60V захранващо напрежение
 • Вход MIC вход за запис от микрофон
 • Вход TAPE вход за запис от линеен изход на друго устройство
 • Изход OUT изход за слушалки
 • Изход LOUT линейни изходи с номера от 1 до 16
  Телекомуникации