PASCon
Конверторни модули PASCon
 

Основно предназначение:

Системата от конверторни модули PASCon е предназначена за разширяване възможностите на цифровите АТЦ чрез включване на допълнителни аналогови устройства. Използвайки стандартната сигнализация на централата и аналоговия двупроводен интерфейс се осигурява възможност за интегриране на вече съществуващите услуги от Първа декада (съкратени номера 1XX) в цифровата мрежа.

Технически характеристики и изисквания:

  • Системата се захранва с -60 V ± 20% през 6А външен атоматичен предпазител
  • Разположена е в стандартна 19” (инчова) кутия размер 6U (483 mm X 266 mm X 234 mm) за монтиране в стандартни шкафове или подходящи станоци с горе-указаните размери
  • В касетата могат да се поставят до 12 модула двойно европейски стандарт (233.3 mm X 160 mm), на всеки от които са монтирани 16 канала с токозахранване
  • Работа в сухи закрити помещения в температурния диапазон 0 - 70°С, като не се изисква принудително охлаждане
  • На всеки модул има изведена светодиодна индикация за състоянието на всеки един канал и бутон RESET с помощта, на който може да се извърши групово разпадане и възстановяване на нормалната работа.
  Телекомуникации