Телекомуникации
 
 

Всичките устройства от този раздел са разработени и се използват основно за нуждите на Българската Телекомуникационна Компания АД (БТК). Тяхното основно предназначение са телефоните за информация - програми на телевизия, разписания на автогари, ЖП гари, кораби и др. (съкратени номера 1XX), както и услугата “Точно време”.

Всички устройства са одобрени от Комитета по пощи и далекосъобщения
Гаранционен срок 12 месеца;
След гаранционно обслужване;

  Телекомуникации