PASTelex III
Интелигентно външно телексно устройство
 

Може да работи (приема и предава) напълно самостоятелно дори и при изключен компютър. Самото устройство включва в себе си едночипов микрокомпютър, памет, часовник за реално време и т.н. Връзката с компютъра се осъществява по един от последователните (RS-232C) канали или USB канал.

Използва три режима на работа диалогов, автоматичен и BRC. При диалоговия и автоматичен режим се практикува както при PASTelex II, а BRC режима позволява напълно автоматично да се изпрати един телекс на до 30 абоната в една връзка, като BRC протокола е вграден в самия BIOS на устройството.

Стандартният софтуер включва в себе си инсталиращ модул с автоматично разпознаване на типа телексен адаптер и порта, на който е свързан към компютъра, вграден телексен редактор, бележник с най-използваните телексни номера, файлов помощник и технически настройки както за телекса и принтера, така и за работната среда. Осигурена е също и пълна диагностика на телексния канал, даваща подробна информация за всеки един неуспешен опит.

 

Като предимства на това устройство може да се смятат:

  • Вграден изход за принтер (Centronics), който позволява директен печат на принтер без да се ангажира компютъра, а ако телекса се използва само за входящи връзки компютъра става излишен
  • Светодиодна индикация позволяваща следенето на различни състояния по телексната линия, информация за приети телекси и др.
  • Удобството при монтаж и демонтаж, т.е не е нужно да се отваря компютъра
  • По-голям обем памет за вътрешни команди. Това дава възможност да се създава допълнителен специализиран софтуер. В зависимост от нуждите на конкретното приложение може да се добавят нови команди или да се премахнат излишните. По този начин устройствата могат да се управляват от различни платформи DOS, Windows, UNIX и т.н.

Като допълнителни опции се предлагат:

  • Софтуер за работа в локална мрежа, независещ от типа мрежова среда
  • Софтуер използващ Интернет като преносна среда за предаване и получаване на телекси чрез e-mail клиенти (POP3, SMTP)
  • Софтуер за Apple Macintosh
  • Възможност за приемане/предаване на всякакъв тип файлове по специален протокол
  • Възможност за изграждане на многоканални системи управлявани от един COM на компютъра

Връзката с телексното устройство се осъществява с определен набор от команди, който може да се модифицира според конкретните нужди.
Софтуера, който стандартно върви с телексното устройство е за MS-DOS, MS Windows/95/98/NT4/Me/2000/XP.

  Телексни системи