PASTelex 2.0E
Обикновено платково телексно устройство
 

Работи само при включен персонален компютър. Използва 16 битов ISA слот и може да се конфигурира за работа на различни адреси и IRQ-та в компютъра. Има възможност да работи съвместно с телексна машина, като телексната линия се управлява от телексния адаптер. При стартиране на телексния софтуер, телексната линия се използва от компютъра, а при изход от програмата линията се връща към телексната машина.

Софтуера работи само под MS-DOS. Представлява резидентен модул, който включва в себе си малък текстов редактор, телексен архив за бързо търсене и специализирани телексни функции. Телексният процес е с най-голям приоритет, т.е. при възникване на входящо телексно заемане се прекъсва текущия активен процес, обслужва се телексното съобщение и след разпадане на връзката управлението се връща обратно на прекъснатия процес. Всяко прието и предадено телексно съобщение се архивира като текстов файл и впоследствие може да се обработва допълнително. Търсенето в архива е организирано по дата/час и пореден номер на телекса.

Процеса на работа е изцяло диалогов и е необходимо наличието на оператор при предаване на телексно съобщение. Осигурена е възможност за on-line печат, ако към персоналния компютър има включен принтер.

  Телексни системи