PASTelex II
Интелигентно платково телексно устройство
 
Може да работи (приема и предава) напълно самостоятелно дори и при изключен компютър. Самото устройство включва в себе си едночипов микрокомпютър, памет, часовник за реално време и т.н. Устройството използва слота на компютъра само за закрепване, т.е. то е независимо от типа и марката компютър. Връзката с компютъра се осъществява по един от последователните (RS-232C) канали.

Използва два режима на работа диалогов и автоматичен. При диалоговия режим операторът изгражда връзката, предава телексното съобщение и разпада връзката. Процесът на предаване на един телекс в автоматичен режим е следния: написва се телекса, указва се за кого е и в колко часа да се предаде и след прехвърлянето му в телексното устройство може дори да се изключи компютъра. Устройството самостоятелно изгражда връзката, прави проверка дали тя е коректна, предава текста, разпада и сигнализира, че телекса е предаден. Достатъчно е телексите да се напишат и да се прехвърлят към телексното устройство. Във всеки един момент може да се прави проверка в какво състояние се намира телексното устройство и да се следи процеса на връзката. Всички телекси могат да се архивират в компютъра и след това лесно да се редактират, разпечатват и препращат.

Стандартният софтуер включва в себе си инсталиращ модул с автоматично разпознаване на типа телексен адаптер и порта, на който е свързан към компютъра, вграден телексен редактор, бележник с най-използваните телексни номера, файлов помощник и технически настройки както за телекса и принтера, така и за работната среда. Осигурена е също и пълна диагностика на телексния канал, даваща подробна информация за всеки един неуспешен опит.

Връзката с телексното устройство се осъществява с определен набор от команди, който може да се модифицира според конкретните нужди.

Софтуера, който стандартно върви с телексното устройство е за MS-DOS, MS Windows 95/98/NT4/Me/2000/XP.

  Телексни системи