PASLight  
  PASLight
Контролер за управление на луминисцентно осветление
 

Основно предназначение:

Програмируем специализиран контролер за контрол и управление интензитета на светене на луминисцентно осветление.

Технически данни:

  • Самостоятелно захранване: 220V/50Hz
  • Часовник за реално време
  • Сериен интерфейс RS485
  • Аналогов регулируем изход 1-10V
  • Възможност да управлява до 300 електронни баласта за луминисцентно осветление
  • Релеен изход за изключване на осветлението 
  • Възможност за изграждане на мрежа от 256 контролера на разстояние до 2 км за гъвкаво управление на осветлението на многоетажни сгради

Програмното осигуряване на PASLight е изградено на модулен принцип. То се състои от системен софтуер обслужващ управляващите устройства и приложен или управляващ софтуер, който конфигурира и управлява системата.

Управляващият график е седмичен, като всеки един запис еднозначно определя деня от седмицата, за който се отнася, интервала от време, в който е валиден и процента на желаната осветеност.

Системата позволява лесно и бързо създаване и съхранение на най-различни седмични графици. За да се активират, те просто трябва да се заредят в управляващите устройства. По този начин може да се осъществи ефективен контрол, както на осветлението в самата сградата, така и на потреблението на електроенергия през различните сезони от годината.

  Промишлени контролери