Промишлени контролери  
  Промишлени контролери
 
 

Всичките устройства от този раздел са разработени и се използват основно за нуждите на различни промишлени предприятия. Използват се за различни цели като:

  • измервателни уреди в маталообработващи машини – PASCycle
  • контрол и управление интензитета на светене на луминисцентно осветление – PASLight
  • пренос на данни между персонален компютър и периферни устройства с последователен (сериен) интерфейс

При наличие на определен интерес тези устройства могат много бързо да бъдат преработени и адаптирани за използване и в други сфери на промишлеността.

Гаранционен срок 12 месеца;
След гаранционно обслужване;

  Промишлени контролери