MultiVoice Logo
  MultiVoice

Многоезична коментарна система

 

Многоезичната коментарна система MultiVoice служи за паралелно предаване на предварително подготвена звукова информация (реч и/или музика) по осем отделни канала към множество крайни устройства. От всяко крайно устройство има възможност да се селектира кой да е канал, както и да се контролира силата на звука за избрания канал.
Звукова информация може да бъде разделена на отделни съобщения, които да се активират както ръчно така и автоматично. Самата система се състои от управляващ модул, с който се избира конкретно съобщение и множество клиентски модули, с които се избира и слуша конкретен канал.

Основно предназначение:

Многоезичната коментарна система MultiVoice намира приложение в туристическия и рекламен бизнес. Основно се използва за паралелен превод на няколко езика на рекламна и историческа информация за известни културни и исторически забележителности. Системата се монтира основно в превозни средства, които предлагат разходки по предварително определени маршрути - туристически автобуси, плавателни съдове и др.

Технически характеристики и изисквания:

  • 8 независими информационни канала
  • 120 мин. продължителност на записаната информация за всеки канал
  • до 255 отделни съощения за всеки канал
  • 4 кръга крайни устройства
  • 15 бр. крайни устройства на кръг
  • 50 м. максимална дължина на кръг
  • клиентските устройства са със степен на защита IP65 позволяваща и външен монтаж
  • захранване - постоянно напрежение 24 V ± 20%

Гаранционен срок 12 месеца;
След гаранционно обслужване;

 

  Коментарни системи