Софтуер - PASCard
 
 

Програмното осигуряване на PASCard е изградено на модулен принцип. То се състои от системен софтуер обслужващ самите карточетци и приложен или информационен софтуер, който конфигурира системата и генерира нужните справки:

  • Сървърен модул (PASCard Server) осъществяващ връзка между персоналния компютър и терминалите за управление на карточетците. През определено време той сканира даден терминал и извлича данните от всяка една регистрация. Този модул трябва да е винаги активен, ако искате да имате актуални данни във всеки един момент от време. Обикновено се инсталира на сървъра в локалната мрежа.
  • Клиентски модул (PASCard Client) за отдалечен мониторинг на системата. Този модул комуникира директно с PASCard Server и извежда информация за всяка една регистрация. Инсталира се на компютри в локалната мрежа.
  • Основен модул (PASCard), който дефинира и администрира самата информационно-пропускна система. С PASCard се задават данните за потребителите на системата, техния работен график, достъпа до определени зони, а също така се генерират и необходимите справки.

Базата данни използва Firebird SQL Server.
Софтуера работи в среда на MS Windows/95/98/NT4/Me/2000/XP.

 Допълнителна информация за PASCard Допълнителна информация за PASCard

  Контрол на достъпа