PASTerminal
 
 

Основно предназначение:

Специализиран контролер изпълняващ ролята на терминал за обслужване на PASRead четеци. Модул от системата за контрол на достъпа PASCard.

Технически данни:

  • 128 KB CMOS RAM осигуряваща възможност са създаване на собствена енергонезависима база от данни за 10 000 записа при контрола на достъпа. Не е нужно обслужване в реално време от персонален компютър
  • 256 KB FLASH (разширяема до 4 MB) - поддържат се от 2000 до 30000 карти
  • часовник за реално време
  • два интерфейса RS485
  • един интерфейс RS232
  • един интерфейс CENTRONIX за управление на принтер или вход/изход с общо предназначение
  • контролера се захранва с постоянно напрежение от 10 до 30V  или променливо напрежение от 9 до 20V.
  Контрол на достъпа