PASRead Pro
 
 

Основно предназначение:

Интелигентeн RFID четец за Read-Only карти и тагове с параметри 125 KHz, 64 битов Manchester код. Модул от системата за контрол на достъпа PASCard.

Технически данни:

  • 128 KB CMOS RAM осигуряваща възможност са създаване на собствена енергонезависима база от данни за 10 000 записа при контрола на достъпа. Не е нужно обслужване в реално време от персонален компютър
  • 256 KB FLASH  - поддържат се до 2000 карти
  • интерфейс RS485 със съответен протокол за връзка с персонален компютър
  • часовник за реално време
  • вградено реле за управление на крайни устройства като електромагнитен насрещник за врата, бариера, турникет
  • вход за следене на датчик “отворена врата”
  • вграден датчик “anti-tamper” – външна намеса
  • звукова и светлинна индикация за разпозната или неразпозната карта
  • четеца се захранва с постоянно напрежение от 10 до 30V  или променливо напрежение от 9 до 20V.

С PASRead Pro, персонален компютър и PASConvert може да се изгради мрежа, в която да бъдат свързани до 32 устройства PASRead Pro при максимална дължина на трасето 1200 метра. Съществува техническа възможност за увеличаване броя на четците и дължината на трасето.

  Контрол на достъпа