PASRead
 
 

Основно предназначение:

Обикновен RFID четец за Read-Only карти и тагове с параметри 125 KHz, 64 битов Manchester код. Модул от системата за контрол на достъпа PASCard.

Технически данни:

  • 4 KB/ 8 KB EEPROM (поддържа информация за 512/1024 карти)
  • интерфейс RS485 със съответен протокол за връзка със специализирания контролер PASTerminal
  • вградено реле за управление на крайни устройства като електромагнитен насрещник за врата, бариера, турникет
  • вход за следене на датчик “отворена врата”
  • вграден датчик “anti-tamper” – външна намеса
  • звукова и светлинна индикация за разпозната или неразпозната карта
  • четеца се захранва с постоянно напрежение от 10 до 30V или променливо напрежение от 9 до 20V

С PASRead, PASTerminal и персонален компютър може да се изгради мрежа, в която да бъдат свързани до 8 устройства PASRead при максимална дължина на трасето 1200 метра. Съществува техническа възможност за увеличаване броя на четците и дължината на трасето.

  Контрол на достъпа