Модули за система за контрол на достъпа
Контролно-пропускна система PASCard
 

Контролно-пропускната система PASCard има за цел контрол на достъпа и отчитане работното време в дадено предприятие или организация. Системата е реализирана изцяло с модули и софтуер разработени в България и осигурява:

  • Идентификация, контрол и ограничаване на достъпа до определени зони в рамките на дадено предприятие или организация
  • Административен контрол на работното време, присъствията и закъсненията на служителите, както и индивидуален контрол на работното време
  • На базата на предварително въведен работен график за всеки служител може да се извежда информация за присъствието, отсъствието, закъсненията и движението на даден служител
  • Архив на регистрираните събития и справки за минали периоди

Контролно-пропускната система PASCard притежава висока степен на защита. Тя използва безконтактни радиочестотни карти с микрочип, всяка една съдържаща уникален код. Самата система има неограничен експлоатационен срок поради липсата на износване на картите и карточетците.
Модулите от които е изградена системата включват RFID карточетци, терминали за обслужване на карточетците, контролери за управление на бариери, турникети, асансьори и др. Хардуерът може да бъде конфигуриран спрямо конкретните изисквания на всеки клиент.

Гаранционен срок 12 месеца;
След гаранционно обслужване;

 

  Контрол на достъпа